Noi contributii la studiul geului Theobaldia in R.P.R.

Publication Type:Journal Article
Year of Publication:1956
Authors:E. Ungureanu
Journal:Acaedmiă Republicii Populare Romîne Filială Lăşi, Studii şi Cercetări Ştinţifice Biologie şi Ştiinţe Agricole
Volume:7
Issue:2
Pagination:1–9
Full Text
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith