Diptera

Publication Type:Book Chapter
Year of Publication:1881
Authors:F. M. van der Wulp
Book Title:Midden-Sumatra. Reizen en onderzoekingen der Sumatra-expeditie, uitgerust door het Aardrijkskundig genootschap, 1877‒1879, beschreven door de leden der expeditie, onder toezicht van Prof. P.J. Veth
Series Volume:Natuurlijke Historie. Negende afdeeling
Pagination:63 pp., 4 pls
Publisher:E.J. Brill
City:Leiden
Full Text
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith